Mẫu mộ đá công giáo không mái

10,000,000.00 8,000,000.00