Công trình kiến trúc

Hiển thị tất cả 12 kết quả

-14%

Bức quấn thư đá trong khuôn viên lăng mộ gia đình.

Original price was: ₫140,000,000.00.Current price is: ₫120,000,000.00.
-20%

Hoàn thiện lăng mộ, kiến trúc ngang

Original price was: ₫150,000,000.00.Current price is: ₫120,000,000.00.
-13%

Khu lăng mộ đang hoàn thiện

Original price was: ₫160,000,000.00.Current price is: ₫140,000,000.00.
-91%

Khu lăng mộ ghi công ơn cha mẹ.

Original price was: ₫90,000,000.00.Current price is: ₫8,000,000.00.
-92%

Khuôn viên lăng mộ gia đình huyện lạc thủy.

Original price was: ₫12,000,000.00.Current price is: ₫1,000,000.00.
-10%

Lắp đặt hoàn thiện khu mộ gia đình

Original price was: ₫10,000,000.00.Current price is: ₫9,000,000.00.
-13%

Lắp dựng khu lăng mộ họ Trần.

Original price was: ₫40,000,000.00.Current price is: ₫35,000,000.00.
-10%

Lắp dựng mộ đá hai mái tại công trình.

Original price was: ₫200,000,000.00.Current price is: ₫180,000,000.00.
-10%

Mẫu mộ đá đẹp và khuân viên lăng mộ

Original price was: ₫2,000,000,000.00.Current price is: ₫1,800,000,000.00.
-10%

Quần thể lăng mộ gia đình họ Nguyễn

Original price was: ₫200,000,000.00.Current price is: ₫180,000,000.00.
-10%

Thi công mộ gia tộc Bắc Ninh.

Original price was: ₫200,000,000.00.Current price is: ₫180,000,000.00.
-10%

Thi công quần thể lăng mộ làm hoàn toàn vật liệu đá.

Original price was: ₫200,000,000.00.Current price is: ₫180,000,000.00.