Bia công đức di tích nguyên khối

Original price was: ₫2,000,000.00.Current price is: ₫1,500,000.00.